Prodaja, svetovanje, projektiranje in montaža ogrevalnih sistemov s toplotnimi črpalkami.

VENTURE PROJEKTIRANJE MARKO PAPLER s.p.
Partizanska 11
1000 Ljubljana
Slovenija

Ident. štev za DDV: SI26497298
Matična št.: 5520484
Transakciski račun pri NLB štev: 02012-0011280677

strokovni vodja:  Danijel Papler, univ. dipl. ing. mat.
odgovorna oseba:  Marko Papler, dipl. ing. str.

tel.: 041 637 162
tel.:  01 540 48 53
fax: 01 521 18 53

 

Kontakt po elektronski pošti:
info@papler.si