Plin ki ga uporabljamo omogoča visoke izkoristke in je ekološko sprejemljiv.

Uporabljamo R417 (ISCEON59-DuPont)

 

V preteklosti so obstajali hladilni plini (refrigerant) kot so naprimer R 12 in R 22, ki sta imela zelo dobro toplotno kapaciteto, predvsem enatlpijo uparjanja. Žal, oz. na srečo je ta ter nekateri drugi plini, ki so bili energijsko najsposobnejši, danes predvsem v Evropi prepovedani, ker uničujejo ozonsko plast.

 

Trenutno sta v rabi pri toplotnih črpalkah za ogrevanje objektov predvesm R 407C ter R 417 A. Oba sta "ozone friendly" ter v najbolši meri zamenjujeta R22. R 407C je bolj razširjen, kot R 417 A. Sta več komponentna plina (mešanici več plinov). Razlika med njima je v tem, da ima pri izstopu iz kompresorja R 417 A pri enakem tlaku višjo temperaturo ter je tako z njim lažje ogrevati vodo oz. ogrevalni sistem na višje temperature. Tako na primer z R 407C dosežemo temperaturo 55 °C pri že kar kritičnrm tlaku za kompresor ter varnostna tlačna stikala, kar pa pri R 417 A še ni problem
 
R410R 417A R22

Plin, uporabljen v naših toplotnih črpalkah omogoča visoko grelno število ter izkopristek in je okolju prijazen

.